OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

0,00 € s DPH

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je (ďalej len "predávajúci")  VONDENBERG, s.r.o.,  sídlo: SNP 1201/22, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 369 446, zapísaná v OR Žilina

kupujúcim, (ďalej len "kupujúci") ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.nerezove-kominy.sk. Údaje pre predávajúceho sú záväzné z objednávkového formulára, alebo registračného formulára na stránkach nerezove-kominy.sk, ktoré vyplní kupujúci. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmto všeobecnými obchodnými podmienky (ďalej len "kúpna zmluva"), že si ich riadne prečítal a  súhlasí s ich obsahom, ako aj s reklamačným poriadkom. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci prehlasuje, že nemá všetky skladové zásoby vo svojich skladoch. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho, alebo obratom po obdržaní objednávky.

Kupujúci objednáva tovar a uzaviera zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového formulára alebo telefonicky. Pri tejto objednávke musí uviesť fakturačné údaje v súlade s obchodným zákonníkom SR, alebo predávajúci berie na vedomie údaje použité z registračného formulára kupujúceho. Objednávka je po overení predávajúcim považovaná medzi zmluvnými stranami za záväznú. Cena za tovar je zobrazená pri popise každej položky katalógu. Popis jednotlivých položiek tovaru nájdete na stránkach www.nerezove-kominy.sk Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť spôsobom v tomto ustanovení. Po prijatí objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky, alebo elektronicky, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy. Kupujúci môže objednávku kedykoľvek stornovať do 24 hodín od odoslania objednávky predávajúcemu bez akýchkoľvek dôvodov. Musí tak však urobiť včas a storno objednávku poslať na email: info@styrotherm.sk Po lehote 24 hodín všetky náklady na jej stornovanie znáša kupujúci.

Platba za tovar je  forma dobierky, alebo platby vopred na účet predávajúceho. Tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa do doby úplného uhradenia dodávaného tovaru. Logistika zabezpečuje predávajúci.

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené  inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba. Za vady tovaru vzniknuté nesprávnym používaním, alebo montážou predávajúci nezodpovedá.  Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru. Podpísaním prevzatia tovaru, potvrdzuje kupujúci prevzatie tovaru v nepoškodenom stave. Reklamácia musí obsahovať presný popis vady tovaru.

Predávajúci prehlasuje, že chráni súkromné údaje kupujúceho pred použitím tretím osobám. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci s používaním informácií, ktoré uviedol pri registrácii, alebo objednávke tovaru. Kupujúci prehlasuje, že si pred vyplnením objednávky prečítal všeobecné obchodné podmienky, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí čo potvrdzuje pri vyplnení objednávkového formulára.

Vrátenie tovaru je možné podľa zákon 108/2000 Z.z